Wojewódzki Ośrodek Sportu. i Rekreacji
imienia Zbigniewa Majewskiego
w Drzonkowie
66-004 Zielona Góra,
ul. Drzonków-Olimpijska 20
NIP: 973-00-03-174,
REGON: 970 472 908

Zapisy na Półkolonie rozpoczną się
4 MAJA o godzinie 7:00:00
czyli za:przekierowanie
©h